hóa đơn thương mại

Trong mua bán quốc tế, hóa đơn thương mại là một trong những chứng từ rất quan trọng. Vậy hóa đơn thương mại là gì? Các quy định về hóa đơn thương mại như thế nào? Kênh xuất nhập khẩu sẽ chia sẻ với bạn đọc các vấn đề về hóa đơn thương mại.

1.Hóa đơn thương mại là gì

Hóa đơn thương mại hay Invoice là chứng từ dùng để thanh toán giữa người bán và người mua. Hóa đơn thương mại ghi rõ các đặc điểm hàng hóa, đơn giá, tổng giá trị của hàng hóa, phương thức thanh toán hay phương thức vận chuyển, điều kiện giao hàng.

Hóa đơn thương mại dùng để xuất trình cho ngân hàng khi đòi tiền hàng, xuất trình cho cơ quan hải quan để tính thuế và thông quan hàng hóa, xuất trình cho công ty bảo hiểm khi tính phí bảo hiểm khi mua hàng hóa. khóa học xuất nhập khẩu thực tế ở tphcm

2.Quy định về nội dung trên hóa đơn thương mại

hóa đơn thương mại

Trên hóa đơn thương mại có khá nhiều nội dung, mời bạn đọc tham khảo một số nội dung chính trên hóa đơn thương mại invoice như sau

-Người xuất khẩu/người gửi hàng( Exporter/Shipper): Ghi rõ tên và địa chỉ đầy đủ của người gửi hàng, tên quốc gia xuất khẩu tài liệu nguyên lý kế toán

-Người nhập khẩu/người nhận hàng( Impoter/Consignee):Tên công ty, địa chỉ, số điện thoại liên hệ

-Số hóa đơn và ngày phát hành: Trên hóa đơn thương mại bắt buộc phải có 2 chỉ tiêu số và ngày hóa đơn. Số hóa đơn và ngày phát hành được sử dụng để làm thủ tục khai báo hải quan

-Phương thức vận chuyển: Phải ghi rõ phương thức vận chuyển như đường biển, đường hàng không

-Điều khoản giao hàng và điều khoản thanh toán: Ghi rõ điều khoản giao hàng theo điều kiện nào…

-Số lượng kiện: Ghi tổng số lượng kiện hàng của lô hàng đó, thường ghi kèm tổng trọng lượng cả bao bì khóa học xuất nhập khẩu chuyên sâu

-Các thông tin khác: Các thông tin được các bên cho thêm vào

3.Chức năng của hóa đơn thương mại

-Chức năng thanh toán: Hóa đơn thương mại là chứng từ hợp pháp để bên bán hàng đòi từ bên mua. Vì vậy, hóa đơn thương mại sẽ ghi chi tiết các nội dung như tổng giá bằng số và chữ, các loại mặt hàng, đơn vị, loại tiền…Ngoài ra còn cần đầy đủ chữa ký hay dấu của bên bán.

-Khai giá hải quan: Gía ở trên hóa đơn thương mại là cơ sở để tính thuế xuất nhập khẩu

-Tính số tiền bảo hiểm: Gía ở trên hóa đơn thương mại được dùng làm vơ sở để tính số tiền bảo hiểm

Hóa đơn thương mại có vai trò vô cùng quan trọng trong doanh nghiệp, vì vậy bạn cần nắm rõ hóa đơn thương mại là gì và các nội dung trên hóa đơn thương mại.

Chúc bạn thành công.

Rate this post

By

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *