giay-chung-nhan-chat-luong

Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm là minh chứng cho việc sản phẩm, hàng hóa đạt chất lượng và phù hợp với tiêu chuẩn của nước sản xuất hoặc tiêu chuẩn quốc tế. Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm rất quan trọng, góp phần thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm trên thị trường của doanh nghiệp. Trong bài viết này, kenhxuatnhapkhau sẽ chia sẻ với bạn đọc các thông tin về giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm.

>>>Xem thêm: Bộ chứng từ xin cấp C/O gồm những gì?

Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm

Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm có 2 hình thức:

-Giấy chứng nhận bắt buộc: Việc chứng nhận chất lượng hàng hóa phù hợp với tiêu chuẩn được thực hiện theo yêu cầu của cơ quan quản lý của Nhà nước học chứng chỉ kế toán trưởng online

-Giấy chứng nhận tự nguyện: việc chứng nhận chất lượng hàng hóa phù hợp với tiêu chuẩn của nước sản xuất hoặc theo tiêu chuẩn quốc tế được thực hiện theo yêu cầu của tổ chức hay cá nhân

Tại sao doanh nghiệp cần có giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa?

giay-chung-nhan-chat-luong

-Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa chứng minh hàng hóa đạt chất lượng phù hợp tiêu chuẩn công bố

-Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa giúp người bán thực hiện cam kết của mình đối với người mua về chất lượng hàng hóa học kế toán thuế tphcm

Hiện tại có 2 cơ quan cấp giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa là bộ công thương Việt Nam và phòng thương mại và công nghệ Việt Nam( VCCI)

Căn cứ vào Điều 9, nghị định số 20/2013/NĐ-CP của chính phủ, các doanh nghiệp phải đạt tiêu chuẩn sau mới được cấp giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa: khóa học xuất nhập khẩu số 1 Việt Nam

a.Quản lý hệ thống tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam; thẩm định và công bố tiêu chuẩn quốc gia; hướng dẫn xây dựng và thẩm định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; tổ chức xây dựng, hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia và xây dựng, ban hành, hướng dẫn áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc lĩnh vực được phân công quản lý; tham gia xây dựng tiêu chuẩn quốc tế.

Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài ở Việt Nam; hướng dẫn xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương; hướng dẫn xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở; tổ chức, quản lý hoạt động của mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp của Việt Nam về hàng rào kỹ thuật trong thương mại; quản lý nhà nước về nhãn hàng hóa, mã số, mã vạch và phân định sản phẩm, hàng hóa khóa học xuất nhập khẩu trực tuyến

b.Quản lý việc thiết lập, duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường; phê duyệt chuẩn đo lường quốc gia; chỉ định tổ chức giữ chuẩn đo lường quốc gia; tổ chức quản lý về đo lường đối với phương tiện đo, phép đo, lượng hàng đóng gói sẵn; tổ chức quản lý hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường;

c.Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan tổ chức quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường và trong quá trình sử dụng theo quy định của pháp luật. Hướng dẫn và quản lý về ghi nhãn hàng hóa trên phạm vi cả nước. Hướng dẫn và quản lý hoạt động đánh giá sự phù hợp về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. Công nhận năng lực của phòng thử nghiệm, phòng hiệu chuẩn, tổ chức chứng nhận sự phù hợp, tổ chức giám định. khóa học quản trị nhân sự

Chủ trì thực hiện chương trình quốc gia nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa. Thực hiện các thỏa thuận và điều ước quốc tế về việc thừa nhận lẫn nhau đối với kết quả đánh giá sự phù hợp về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Quản lý, hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước.

khóa học hành chính nhân sự tại đà nẵng

Rate this post

By

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *