Điều khoản sử dụng

1 . Chấp nhận điều khoản sử dụng 

Bạn vui lòng đọc kỹ các điều khoản và các điều kiện dưới đây khi truy cập và cung cấp các thông tin cá nhân cho kenhxuatnhapkhau.com, các điều khoản này được gọi  chung là” điều khoản sử dụng”

Khi bạn đồng ý sử dụng các dịch vụ của kenhxuatnhapkhau.com thì các bạn phải đồng ý các điều khoản dưới đây hoặc bạn không có đủ hành vi dân sự đối với các quyết định của mình thì xin vui lòng không truy cập vào kenhxuatnhapkhau.com

 2. Quyền truy cập kenhxuatnhapkhau.com

kenhxuatnhapkhau.com có quyền bảo lưu, chấm dứt truy cập hay thay đổi các dịch vụ và thông tin trên kenhxuatnhapkhau.com mà không cần báo trước , để truy cập và sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, các bạn được yêu cầu cung cấp địa chỉ email hoặc tên để nhận các bản tin khuyến mãi, hoặc đăng ký là thành viên

Bạn cam kết rằng các thông tin bạn cung cấp cho kenhxuatnhapkhau.com là đảm bảo đầy đủ và chính xác ,các thông tin này sẽ được bảo vệ theo chinh sách bảo mật của kenhxuatnhapkhau.com

Bạn không được quyền cung cấp các thông tin đăng nhập và mật khẩu khi đăng ký làm thành viên của kenhxuatnhapkhau.com, cho bất kỳ một bên thứ 3 nào khác

Nếu bạn vi phạm kenhxuatnhapkhau.com có quyền xóa tài khoản và cấm truy cập vĩnh viễn vào vanbanketoan.com

Nếu nghi ngờ ai đó sử dụng tài khoản của bạn để đăng nhập trái phép vào kenhxuatnhapkhau.com xin vui lòng liên hệ ngay với Chúng tôi để có các biện pháp ngăn chặn kịp thời

3. Quyền sở hữu trí tuệ

Các điều khoản và điều kiện trên kenhxuatnhapkhau.com cho phép bạn sử dụng với múc đích phi thương mại, bạn không được quyền sao chép,xuất bạn lại,  tải về hoặc lưu trữ bất kỳ nội dụng ,thông tin nào trên kenhxuatnhapkhau.com, trừ trường hợp trình duyệt trên máy tính bạn đang sử dụng thực hiện việc này

4. Quyền sở hữu thương hiệu 

Bạn không được quyền sử dụng  thương hiệu kenhxuatnhapkhau.com mà chưa có sự cho phép bằng văn bản từ phía kenhxuatnhapkhau.com

5 . Hành vi bị nghiêm cấm

Bạn chỉ có thể sử dụng các dịch vụ của chúng tôi khi tuân thủ các điều khoản sử dụng ,và không sử dụng các thông tin này để vụ lợi cho bản thân hoặc thực hiện các hành vi trái pháp luật